Yarınlara Kartopu Uygulayıcıya Mektup

Sevgili Uygulayıcılar,

Beş yaşındaki bir çocuğun mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yetişkin olup olmayacağını nereden anlarız? Hayatta başarıyı etkileyen en önemli faktör sizce nedir? Zekâ mı, çaba mı? Yukarıdaki sorulara yanıt vermek için yapılmış çalışmaların ortak sonucu bütün bu saydıklarımdan daha önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Beş yaşındaki çocukların duyguları yönetebilme becerisi o çocukların ileriki yaşamlarında önemli rol oynuyor. Kendi duygu ve düşüncelerini daha iyi tanıyıp kontrol edebilen çocuklar zihinsel kapasitelerini daha etkin bir şekilde kullanıyor ve okulda çok daha başarılı oluyor.

Duygu yönetimini ne zaman ve nasıl kazanabiliriz?

Çocuklarımıza duygularını tanıma ve yönetebilme becerisini kazandırmak için kritik dönem okul öncesi yıllar, yani erken çocukluk dediğimiz ilk 6 yaştır. Bu dönemde açılan fırsat penceresi çocuklar okula başladıktan sonra hızla kapanıyor. Yarınlara Kartopu Duygularım Etkinlik Kitabı çocuklarımıza bu becerileri erken yaşta kazandırmak için hazırlandı. Kitapta yer alan toplam 24 farklı etkinlikte çocuklarımız duyguları merak edecek, duygularla davranışlar arasındaki sebep-sonuç bağlarını kuracak.

Biz yetişkinlere düşen 3 görev

Çocuklara duygularını daha iyi tanıma ve yönetme becerisini kazandırmak için biz yetişkinlere üç önemli görev düşüyor. İlk olarak, çocuklarımızla erken yaşlardan itibaren güvene dayalı bir duygusal bağ kurmamız gerekiyor. Bunun için sevgi ve çocukların mizacına göre değişen özen şart. İkinci olarak, çocuklarımıza evde iyi birer örnek olmamız gerekiyor. Hepimizin duygularını kontrol etmekte zorlandığı anlar olabilir ama bu anları azaltmak bizim elimizde. Son olarak, çocuklarımızın akranlarıyla duygusal bağlar kurabilmesi için onları oyun gruplarına, parklara, spor ve sanat etkinliklerine götürmemiz çok faydalı sonuçlar doğuracaktır. Eğitim setindeki etkinlikler çocuklarımıza yetişkin gözetiminde güvenli ilişki kurma fırsatı verecek, onların kendi duygularını tanımalarına ve başkalarıyla sağlıklı iletişim kurmalarına olanak sunacaktır.

Prof. Dr. Selçuk Şirin