Katkıda Bulunanlar

Projeye Katkıda Bulunanlar

selçuk özdemir

Prof. Dr. Selçuk Özdemir

 • ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde lisans, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamladı.
 • Sırasıyla 2007’de yardımcı doçentlik, 2011’de doçentlik ve 2018 yılında da profesörlük kadrolarına atandı.
 • “Download Toplumundan Upload Toplumuna” sloganıyla Yeni Nesiller İçin Teknoloji Eğitimi veren Bilişim Garajı’nı kurdu.
 • Son iki yıldır tüm dünyada eğitimde bir paradigma değişimi yaratarak uzaktan eğitimle yüz yüze eğitimi arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmayı amaçlayan IOTfyEdu projesi üzerinde çalışmaktadır.

mudriye yıldız bıçakçı

Prof. Dr. Müdriye Yıldız Bıçakçı

 • Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde dekan yardımcısı, bölüm başkan yardımcısı ve belirli aralıklar ile Ankara Üniversitesi Uygulama Anaokulları’nda eğitim sorumlusu olarak görev aldı.
 • TÜBİTAK’ta Erken Çocukluk Dönemi için Aylık Eğitim Dergisi/Meraklı Minik ile Kitaplar Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak görev aldı.
 • Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği’ne yönetim kurulu üyesi ve ardından dernek genel başkan yardımcısı olarak destek verdi.
Katkı sağladığı projeler:
 • Millî Eğitim Bakanlığı Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonu Projesi/ PİKTES
 • Ulusal Erken Çocukluk Gelişimi Politikaları Projesi (EÇGEP), MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’nın Güncellenmesi ve Kalitenin Artırılması Projesi
 • Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Buradayım Öğretmenim Projesi
 • UNICEF Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklar İçin Minimum Standartların Geliştirilmesi Türkiye’de Çocuklar İçin İyi Yönetişim, Koruma ve Adalet Projesi, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi
 • Çocuk Dostu Sokak Projesi, Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Hibe Programı Çeşitliliğimiz Zenginliğimiz Projesi
 • Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF iş Birliği Projesi Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi
 • Adalet Bakanlığı Annemleyim Projesi
 • ASHB ve UNICEF ortaklığında İhmal ve İstismarın Önlenmesi Projesi

irem korucu

Gelişim Psikoloğu Dr. İrem Korucu

 • Yale Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Merkezi’ne bağlı Duygusal Zekâ Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.
 • Lisans ve yüksek lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde gelişim psikolojisi alanında tamamladı. Purdue Üniversitesi’nden doktora derecesini aldıktan sonra 2019 yılında Yale Üniversitesi'ne Doktora Sonrası Araştırmacı olarak katıldı ve 2021 yılından itibaren araştırma görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Akademik çalışmaları, okul öncesi dönemde sosyal-duygusal ve bilişsel gelişimin önemine ve bu becerileri güçlendiren müdahale programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine odaklanmaktadır.
 • Erken dönemde ortaya çıkabilecek fırsat eşitsizliklerini önlemek, çocukların ve ailelerin refahını teşvik etmeye yönelik bilgilendirici politikalar ve uygulamalar geliştirmek amacıyla, çalışmaları özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocuklara ve ailelere odaklanmaktadır.

Bahar Kural

Doç. Dr. Bahar Kural

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladıktan sonra Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını tamamladı.
 • Türkiye’de ve Great Ormond Street Hospital gibi uluslararası birçok kurumda’da çalışma fırsatı buldu.
 • 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ensitüsü Sosyal Pediatri Doktora (PhD) programını tamamladı. 2020 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 
 • Çocuk sağlığı alanında 13’ü uluslararası indekslerde yer alan toplam 44 makalesi ve yayınlanmış 10 kitap bölümü bulunmaktadır.
 • Sosyal Pediatri alanında çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Halen tam zamanlı Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve İngilizce Tıp Fakültesi Bölüm Başkanı ve Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

derya sirin

Derya Şirin

 • Mersin Üniversitesi’nden lisans, Essex Üniversitesi’den okul öncesi ve Montclair State Üniversitesi'nden anaokulu ile ilkokulu öğretmenliği yüksek lisans diploması almıştır.
 • Amerika'da 15 yıl çocuk gelişimi ve eğitimi alanında öğretmenlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.
 • Şirin Okula Hazırlanıyorum Seti, Şirin Tatil Seti, Şirin Okula Hazırlık Ölçeği, Okula Evden Başla gibi birçok eğitim projesinde içerik yazarlığı ile proje sorumluluğu görevinde yer aldı.
 • 1500 Kelime,1 Milyon Kitap, KAFA Çocuk ve Bilim, Minik KAFA projelerinde eğitim danışmanlığı ve proje sorumlusu olarak yer aldı.
 • Aynı zamanda özel eğitim kurumlarında okul öncesi yöneticiliği, eğitim içerik planlama koordinatörlüğü ve müfredat danışmanlığı görevleri de yapmaktadır.

Nazlı Gülenç

Dr. Nazlı Gülenç

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi.
 • Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı.
 • Ardahan Devlet Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olatak mecburi hizmetini tamamladı.
 • Ardahan’da çalışırken yeni bebeği olan ailelerin yaşadığı zorluklardan ilham alarak  “Wikibebek: Yeni bebeği olan aileler için dijital bir başvuru rehberi”ni 2022’de kurdu.
 • Ses ve müziğin iyileştirici gücünü kullanıp çeşitli sağlık problemlerine yönelik kapsayıcı ve alternatif destekleyici işitsel deneyimler sunan Music-aid’i müzisyen Can Dedeoğlu ile kurdu ve kolik ve uyku zorlukları olan bebekler için, bebeklerin uyku döngüleri ile uyumlu  İyi Uykular albumünü çıkardı
 • Bütüncül çocuk sağlığı, dijital sağlık,bebek dostu konsepti üzerine çalışmakta ve danışmanlık vermektedir.

Demet GÖREN NİRON

Dr. Demet GÖREN NİRON

 • ODTÜ Tarih bölümü ve yine aynı üniversitenin pedagojik formasyon programında Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Ankara Üniversitesi sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerinde, Doktora sonrası çalışmasını New York Üniversitesi’inde tamamladı. Doktora tezi ve doktora sonrası araştırmalarında okul öncesi eğitim politikaları üzerine çalıştı. 
 • MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Genel Müdürlüklerinde proje uzmanı ve şube müdürü olarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve kalitesinin arttırılmasına yönelik yerel ve uluslararası projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesinde aktif rol oynadı. 
 • Avrupa Birliği’nin erken çocukluk ile ilgili oturumlarında ülkemizi temsil etti. Dünya Bankası, UNICEF gibi uluslararası kuruluşların okul öncesi eğitim raporları ve çalışmalarına katkı sağladı. 
 • MEB’e bağlı özel okullarda kurucu okul müdürü olarak çalışmasının yanı sıra üniversitelerde birçok alanda yüksek lisans dersleri verdi. Eğitim fakültesi öğrencilerinin yararlanmasına yönelik  bu alanlarda kitap yazımlarına katkı sağladı. 
 • Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu’nda ilkokul ve ilkokul bünyesindeki ana sınıfından sorumlu okul müdürü olarak görev yapmaktadır.

ebru aktan acar

Prof. Dr. Ebru Aktan Acar

 • Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.
 • Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anaokulu Öğretmenliği Bilim Dalı’nda yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı’nda doktorasını tamamladı.
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı.
 • 2002 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2017 yılında da profesör unvanını elde etti.
 • Halen aynı üniversitede Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
 • Sosyoekonomik yönden dezavantajlı koşullarda yetişen Türk ve sığınmacı çocuklar, aileleri ve öğretmen adaylarına yönelik erken çocukluk eğitimi hizmeti sunmak üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ÇABA Çok Amaçlı Erken Çocukluk Eğitimi Merkezi’ni (ÇABAÇAM) kurdu.
 • Çocuk, aile ve toplumu güçlendirmek amacıyla toplum temelli bir erken müdahale programı olan ÇABAÇAM Modelini hayata geçirdi.
 • The World Forum Foundation’ın (WFF) Türkiye temsilciliği ve Kimlikli Bebekler Eğitim Girişimi Derneği’nin başkanlığını sürdürmektedir.

Yeliz Düşkün

Yeliz Düşkün - Eğitim Politikaları Uzmanı

 • Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans, Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi programında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
 • Eğitim alanında çocuk, genç, öğretmen ve ebeveynlerle ilgili çeşitli araştırmalar yürüttü. Uzun yıllar Eğitim Reformu Girişimi'nde çalıştı, Türkiye'nin eğitim sistemine ilişkin izleme çalışmaları yaptı ve veriye dayalı politika önerileri geliştirdi. 
 • Hak temelli bir bakış açısıyla eğitime erişim, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği, öğretmen politikaları gibi alanlarda çok sayıda yayına yazar ya da ortak yazar olarak katkı sundu. 
 • Türk Eğitim Vakfı'nda araştırma ve süreç geliştirme yöneticisi olarak çalıştı. Şu anda eğitim alanında bağımsız danışman olarak strateji odaklı çalışmaktadır.

Şule Nur Orhan

Uzm. Klinik Psikolog Şule Nur Orhan

 • Yeditepe Üniversitesi Psikoloji ve North Carolina Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü (Uluslararası Değişim Programı) eş zamanlı olarak bitirdikten sonra yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Ek olarak, Marmara Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık eğitimi almıştır.
 • Şule Nur Orhan’ın mesleki ilgi alanları, çocuk hakları ve insan haklarına yönelik çalışmalar yapmaktır.  World Human Relief, Uluslararası İlişki ve Aile Çalışmaları Program koordinatörlüğü yapmakta ve ülkemizde yaşanan afetlerin ardından psikolojik ilk yardım ve MHPSS çalışmalarında koordinatör olarak yer almaktadır. Ayrıca Koç Üniversitesi “Travma ve Stres Laboratuvarı” ve Boğaziçi Üniversitesi “Epigenetik Laboratuvarı, Anne- Bebek İlişkisi Projesi” araştırmalarında görev almaktadır. Bunların yanı sıra Klinik Psikolog Şule Nur Orhan, yetişkinlere, ebeveynlere ve gruplara yönelik yüz yüze ve online psikoterapi desteği sunmaktadır. 

nihan yapıcı

Uzman Psikolog Nihan Yapıcı

 • Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı.
 • Eğitimi boyunca çocukların bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimlerini araştıran akademik araştırmalarda yer aldı.
 • TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi’nde Popüler Bilim Yazarı olarak çalıştı.
 • Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.
 • Lisansüstü çalışmalarına The New School for Social Research Psikoloji bölümünde devam etmektedir.